Anasayfa Odadan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Açıklaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Açıklaması

08 Mart 2019

8 Mart 1857 tarihinde yaşananlarla görünür hale gelen kadının toplumda var olma mücadelesi Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak tarihe geçmiştir. Bugün, kadına yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet, eşitsizlik, töre adı altında işlenen cinayetler, kadına şiddetin meşrulaştırılması, suçluların cezasız kalmaları, taciz ve tecavüz vakaları artarak devam etmektedir. Toplumun kanayan yarası haline gelen hadiselerde, kadınlar fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddete maruz kalmakta ve mücadelelerinde yalnız bırakılmaktadır.

Anayasa‘da "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" ifadesi yer almasına rağmen, aile yaşamı, çalışma hayatı ve yaşamın tüm alanlarında koşulların eşitlik ilkesinden yoksun olduğu net olarak görülmektedir. Kız çocuklarının okutulmamasına, kadın cinayetlerinin devam etmesine, iş yaşamında kadın istihdamının engellenmesine olanak sağlayan her türlü düşünce ve yapı ülkenin her noktasını kuşatmış durumdadır.

Bu ülkede hemen her gün kadınlar, ısrarla sürdürülen politikasızlığın, bakar körlüğün cesaretlendirdiği eşleri, eski eşleri, babaları, kardeşleri tarafından sokak ortasında hunharca öldürülmekte; devlet tarafından korun(a)mamaktadır. Korumakla, bakmakla yükümlü olanların istismar ettiği kız çocukları suçlanabilmektedir.

Yaşamın tüm alanlarında, insanlık onuru ve değerlerinin gerektirdiği hak, fırsat ve sorumluluklar açısından, iki cins arasındaki eşitliğin tanınması ve gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünyada sırf kadın olduğu için sömürülen; emeğin ve alın terinin damla damla süzüldüğü, şantiyelerdeki, mutfaktaki, ofisteki, hastanedeki, tarlalardaki, fabrikalardaki kadın işçilerin, annelerimizin, kardeşlerimizin, kadınlarımızın günüdür.

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi olarak mutfaktan ofise, tarladan şantiyeye, madenden hastaneye, atölyeden fabrikaya yaşamın her yerinde emeğini veren ve alın terini akıtan tüm kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini selamlıyoruz!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz Kutlu Olsun!


TMMOB Mimarlar Odası 

Kocaeli Şubesi