Anasayfa Odadan BELEDİYELERDEN İŞ YÖNLENDİRME DÖNEMİ BİTECEK!

BELEDİYELERDEN İŞ YÖNLENDİRME DÖNEMİ BİTECEK!

10 Nisan 2021

BELEDİYELERDEN İŞ YÖNLENDİRME DÖNEMİ BİTECEK!

Mimarlık hizmetlerine yönelik talep, inşaat sektöründeki durağan dönemde azalırken, haksız rekabetin, meslek dışı faaliyetlerin önüne geçmek için şube olarak verdiğimiz mücadelede, bugün başka bir cephe açılmıştır. Bir ilçe belediyesinin yetkisini aşarak ve yasaları çiğneyerek birkaç meslektaşımıza iş yönlendirmek üzere mimar listesi hazırladığı ve mimar arayan vatandaşlara bu listeyi verdiği tarafımıza yapılan ihbar üzerine tespit edilmiştir. 

KİRLİ İLİŞKİLER ARAŞTIRILMALI

Uzun dönemdir mesleğin yarası haline gelen belediyelerdeki iş yönlendirmelerin arkasındaki kirli ilişkiler ortaya çıkarılmalıdır. İlçe belediyelerinde eşi, dostu, akrabası ile ilişkisini kullanarak veya mimarla ticari kar ortaklığı kurarak iş yönlendiren belediyede görevli memur, amir, müdür ve başkan yardımcılarının mimarlık mesleği üzerinden rant elde etme serüveni sona ermek zorundadır. 

Son örneği Kartepe Belediyesi’ndeki personellerin “KARTEPE’DE HİZMET VEREN MİMARLAR” listesi oluşturarak vatandaşı seçtikleri mimarlara yönlendirdikleri tespit edilmiş olup konuya şubemiz tarafından derhal müdahale edilmiştir. Gün içerisinde yapılan görüşmeler sonrasında belediye personelleri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. 

KARTEPE’DEKİ İŞLERİN %46’SI LİSTEDEKİ MİMARLARDA

Kartepe Belediyesi’nde 2020 yılında alınan ruhsat adedi 421 iken, bu işlerin 194 adedinin listede adı geçen 8 mimar tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. İlçede 13 Mimarın Büro Tescil Belgesi alarak mimarlık faaliyeti yürüttüğü, listede adı olmayan 5 mimarın bu 421 işin yalnızca 43 adedini yaptığı görülmektedir. Bu işlerin neden seçilmiş birkaç mimara verildiği, bu yönlendirmelerin bir menfaat doğrultusunda yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır. 

Kamu personelinin 657 sayılı Kanun kapsamında gelir getirici ticari faaliyette bulunması, yaptıkları işlerden doğrudan veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamaları yasaklanmıştır. Yasaya rağmen, doğrudan veya dolaylı olarak menfaat elde edilip edilmediği araştırılmalı, yapılan işlerden dolayı ilgili memurların, birim amirlerinin, müdürlerin, başkan yardımcılarının ve dahi başkanların banka hesapları incelenmelidir. Konu ile ilgili incelemelerin derhal yapılması için yetkili mercilerin harekete geçmesi beklenmektedir. 

LİSTEDEKİ İSİMLERLE İLGİLİ ŞUBEMİZCE SORUŞTURMA YAPILACAK

Belediye personeli ile ilgili hukuki sürecin yanında, listede yer alan mimarlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mimarların listeden dolayı haksız rekabet ederek kazanç sağladığının ve Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği’ne aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde Onur Kurulu’na sevk edileceğini tüm meslektaşlarımıza bildiriyoruz. 

Bugün Kartepe’de ortaya çıkan bu durumun tek örneği elbette yalnızca Kartepe Belediyesi değildir. Kocaeli’deki tüm ilçe belediyelerini ve görevli kamu çalışanlarını yasalara uymaya çağırıyoruz. Yasaya aykırı bir başka yönlendirmenin tespiti halinde, sürecin hukuki zemine taşınacağını da ihtaren bildiriyoruz!

TMMOB MİMARLAR ODASI
KOCAELİ ŞUBESİ