Anasayfa Odadan Büro Tescil Belgesi Olmadan Alınacak Yapı Ruhsatları İptal Edilecek

Büro Tescil Belgesi Olmadan Alınacak Yapı Ruhsatları İptal Edilecek

13 Mart 2020

BÜRO TESCİL BELGESİ VE YAPI RUHSATLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Serbest mimarlık faaliyetinde bulunan üyelerimizin mesleki faaliyetlerine devam edebilmesi için ilgili yıl içinde geçerli olan Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi’ni alması gerekmektedir. 

Büro Tescil Belgesi ile ilgili yasa ve yönetmelik maddeleri aşağıdadır. 


2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği;

Madde 4 —  

Serbest mimarlık hizmetleri: Sadece serbest mimarlık hizmetleri tescil belgesi sahibi mimarın ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşıyan mimarın yapmaya yetkili olduğu mimarlık hizmetlerini,

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi: Mimarlar Odası tarafından verilen ve her yıl yenilenen, serbest mimarın serbest mimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirleyen belgeyi tanımlamaktadır.

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesine Tabi Mimarlık Hizmetleri

Madde 6 —  Mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetleridir.

Bu hizmetler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği;

            Madde 57 —

(18)Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerekir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2013 tarihli ve 6582 sayılı Genelgesi;

           Madde 11—

Yapı Denetim Kuruluşları, ilgili meslek odasına büro tescilini yaptırmayan proje müelliflerinin projelerini kabul etmeyecektir. İlgili idarelerde bu kontrolü yapacaktır.

 

Söz konusu yasa ve yönetmelikler uyarınca içinde bulunulan yıla ait SMH Büro Tescil Belgesi olmadan alınan/alınacak Yapı Ruhsatlarının iptal edileceğini bildirir, sorun yaşamamak için serbest mimarlık faaliyetinde bulunan üyelerimizin belgelerini almalarını önemle rica ederiz.