Anasayfa Gündem Danıştay Kararlarının İşlendiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yayınlandı

Danıştay Kararlarının İşlendiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yayınlandı

31 Mayıs 2019

03.07.2017 tarihinde yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin tümü ile 30.09.2017 tarihinde yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan davalarda; Danıştay 6. Dairesi tarafından, Yönetmeliğin bir kısım düzenlemeleri hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Söz konusu kararların işlendiği Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin güncel haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği - Danıştay Kararlarıyla