Anasayfa Duyuru İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yarışması Dijital Olarak Teslim Edilecek

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yarışması Dijital Olarak Teslim Edilecek

11 Nisan 2020

Bu belge “İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması” jüri ve yarışma idaresi oluru ile yarışmacılardan gelen talepler doğrultusunda tasarımların teslim yeri ve şartlarını güncelleyen yeni bir zeyilname yayınladı.

Güncellenen maddede;

Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Son Teslim Tarihi” (20 Nisan 2020, saat 23:59 GMT +3) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir.

•Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir. (Jüri değerlendirme çalışması, yarışmacıların dijital olarak yapacakları teslimlerin İdare tarafından bastırılması sonrasında gerçekleştirilecektir.) 

•Yarışmacılar kimlik zarflarını dijital olarak yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. 

•Dijital teslim e-posta ekinde yer almamalıdır. Yükleme linki gönderilmeli ve bu link yarışma takviminde belirtilen projelerin son teslim tarihinden 48 saat sonrasına kadar aktif kalmalıdır. Bu aşamada yarışmacının kimliğini belli edecek yükleme linkleri kullanılmamalıdır. 

•İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.

 •“Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler PDF formatında olacaktır. 

•Tüm paftalar idare tarafından basılacaktır, gönderilecek PDF’lerin “Yarışmacılardan İstenenler”deki şemaya uygun baskıya hazır olması gerekmektedir. 

•Paftaların dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra numarası yer alacaktır. •İlk sayfasında proje raporu bulunacak olan A3 dosyası da PDF dosya türünde teslim edilecektir.

 •Paftalarda kullanılan tüm görseller “imajlar” isimli bir klasörde ayrı olarak da teslim edilecektir (jpg ya da png uzantılı dosya formatında)

denilmektedir. Zeyilnamenin imzalandığı 9 Nisan 2020’den önce projelerini teslim eden yarışmacılar için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

İlgili zeyilnameye aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

İZMİT BELEDİYESİ FETHİYE CADDESİ YENİDEN DÜZENLEME YARIŞMASI ZEYİLNAME-2