Anasayfa Odadan Otopark Yönetmeliği'nin Ertelenmesi Talep Edildi

Otopark Yönetmeliği'nin Ertelenmesi Talep Edildi

20 Mart 2020

22.02.2018 tarihli 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin “Geçici Madde 4 – (Ek:RG-7/12/2018-30618(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, (Değişik ibare:RG-31/12/2019-30995 5. Mükerrer) 31.03.2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlanır.” denilmektedir.

Söz konusu hüküm, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü sağlık şartları ve koronavirüs salgını sebebiyle yerel yönetimlerde ve kamu dairelerinde yoğunluğa neden olmaktadır. 

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi olarak Koronavirüs salgınına tedbir alınması ve yaşanacak yoğunluğun önüne geçilebilmesi adına Otopark Yönetmeliği’nin 31 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmesinin ertelenmesi yönündeki talep Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiştir. 

Konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz sürmekte olup, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.