Anasayfa Duyuru SMGM KAPSAMINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

SMGM KAPSAMINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

01 Kasım 2021

SMGM KAPSAMINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ,

12-13-14-15 Kasım 2021 tarihlerinde  Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi Şubemiz Tarihi Bina'da açılacaktır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN;

Ekte bulunan katılımcı formunu doldurup Şubeden banka hesap bilgilerini talep ederek dekont ile birlikte  iletisim@komimod.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ücret 600 TL olup, müracaat için son tarih 10 Kasım 2021'dir. (Katılımcı formuna ulaşmak için tıklayınız.)

 

Hazırlayan: Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM)
Kurgulayan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı
Süre / Kredi24 saat / 15 kredi 
Donanım

: Eğitimi düzenleyen kurum için: Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar, internet bağlantısı (25 kişinin aynı anda internete bağlanmasına olanak sağlayacak kapasitede)

Katılımcılar için: Dizüstü bilgisayar (kablosuz internet bağlantısına elverişli)

Katılımcı SayısıEn az 15, en çok25 kişi

AMAÇ
Eğitimin amacı; 2007 yılında çıkarılan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve ilgili mevzuat kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından tanınan yetki ile “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” düzenlenmesi için, belirtilen koşullara uygun mimarlara “EKB Uzmanlığı” sertifikasının verilmesidir.

 

İÇERİK

 1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimliliği
 2. İlgili Mevzuat;
 3. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 4. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 5. Denetleme ve Ceza Yönetmeliği
 6. Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemleri;
 7. Bina Tipleri
 8. Bina Geometrisi
 9. Isıl Zonlar
 10. Isı Geçişleri
 11. İç Kazançlar
 12. Aydınlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve Tüketimlerinin Hesaplanması
 13. Mekanik Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemler İçin Enerji İhtiyacı ve Tüketimlerinin Hesaplanması
 14. Sıcak Su Sistemi
 15. Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi
 16. Referans Bina ve Enerji Sınıfı
 17. BEP-İS İşletim Sisteminin Tanıtımı
 18. BEP-BUY Yazılımı Kullanılarak Örnek Binanın EKB düzenlenmesi (UYGULAMA)
 19. SINAV
   

EKB UZMANLIĞI EĞİTİMİ HAKKINDA

 

SMGM kapsamında düzenlenen eğitim katılımcıları; “MO SMGM 2021 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”, “2021 Yılı SMG Uygulamaları” maddesi gereğince; mimar ise Mimarlar Odası’na, mühendis ise ilgili meslek Odasına üye olmalı ve geçmiş dönemlere yönelik olarak aidat borcu bulunmamalıdır. 

EKB düzenleme yetkisi olan meslek grupları; mimar, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisleridir.

“EKB Uzmanlığı” eğitimini daha önce alan katılımcılar, bu eğitimi 10 yıllık yetki süresi içinde yeniden almamalıdır.

EKB Uzmanlığı yetkisi iptal edilmiş olanlar tekrar EKB Uzmanlığı yetkilendirme eğitimine katılamazlar,

 

KAYIT İÇİN GEREKENLER
- EKB Uzmanı Kayıt Formu (EK 4)

-Oda Kimlik Kartı Fotokopisi Mühendisler için

-Oda Üyeliği bildirim Belgesi (EK 4-a) Mühendisler için
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)
- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır.)

- Mimarlardan “Büro Tescil Belgesi”, mühendislerden ise “SMM belgesi” istenmektedir. Bu belge, eğitimin yapılacağı yıl içinde alınmış ve kayıtlı bulunulan Oda tarafından“Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış/kaşelenmiş olmalıdır. (BTB sahibi olmayan mimarlar ve SMM sahibi olmayan mühendisler eğitime katılabilmektedir, ancak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”] esasları kapsamında yetkilendirme ve sertifika alamamakta; ileride bu belgenin tamamlanması halinde sertifika başvurusunda bulunabilmeleri için hakları korunmaktadır.)

- Vergi Levhası (SMM belgesinden bulunan firmanın vergi levhası olmalıdır.)

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

- 550+50 TL Kayıt Ücreti

(Eğitim sırasında kullanılmak üzere katılımcıların kişisel dizüstü bilgisayarlarını beraberinde getirmeleri, dizüstü bilgisayarlarında Eğitim Materyalleri’nin açılması için pdf okuyucu program bulunmalı ve BEP_BUY yazılımı Windows işletim sistem için Netframework’un en güncel versiyonlarının yüklü olması gerekmektedir.)

 

SERTİFİKAYA HAK KAZANMA KOŞULLARI

 • 24 saatlik eğitimin tamamına katılmış olmak
 • Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.