Anasayfa Gündem TS 8737 Yapı Ruhsatı Standartının Yürütmesi Durduruldu

TS 8737 Yapı Ruhsatı Standartının Yürütmesi Durduruldu

20 Haziran 2019

Yapı ruhsatı formundan meslek mensuplarının ıslak imzalarının kaldırılmasına ilişkin 02 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standartına ilişkin tebliğe TMMOB tarafından açılan ve Mimarlar Odası'nın da müdahil olduğu dava sonucunda, Danıştay 6. Dairesince "... yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının buluması son derece önem arz etmektedir." gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Karar için tıklayınız.