KENTSEL DÖNÜŞÜM - 1
28 Mayıs, 2015.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu yürütücülüğünde Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi sekretaryalığı ile her pazartesi KENTSEL DÖNÜŞÜM üzerine bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Kuşkusuz kentsel dönüşüm yapılması gerekliliği hepimiz tarafından kabul edilen bir gerçek olmakla beraber, çıkan yasa ile uygulanış biçimi tedirginliğe sebep olmaktadır. Mevcut yasada bulunan olumsuzluklar ileride büyük karmaşaya ve mağduriyetlere yol açacaktır. Bizler bu yasayı teknik ve sosyolojik alanlarda inceleyip, mağduriyetlere fırsat bırakmamak amacıyla bu çalışmaları yapmaktayız. Konuyla ilgili halkı bilgilendirmek için her pazartesi 18.00’da kentsel dönüşümün ne olduğunu anlatan bir sunumun ardından konusunda uzman kişilerce, alt başlıklarıyla kentsel dönüşüm irdelenecektir. 19 Kasım 2012 pazartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubeden Mimar Mücella Yapıcı’nın konuk olacağı etkinliğimiz, ilerleyen haftalarda hukuk, sosyoloji vb alanlarda uzman konuklarıyla halkı bilinçlendirmeye devam edecektir.  Tüm halka ve basına açık şekilde gerçekleşecek olan etkinlikler ile kentsel dönüşüm nedir, nasıl uygulanmaktadır, haklarımız nelerdir, evlerimizin, arazilerimizin akıbeti ne olacaktır vb sorularının aydınlatılması hedeflenmektedir. Halkın yönelttiği sorular doğrultusunda her hafta, bir sonraki haftanın alt başlığı ve konuşmacıları belirlenecektir. Bu bilgilendirme çalışmaları ardından çözüm önerilerinin sunulacağı bir panel ve çalıştayın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.


*Bu etkinlikler kapsamında, her Perşembe, basına bir sonraki haftanın konusuyla ilgili açıklama yapılacaktır.

Yer: TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Binası
Tarih: 19 Kasım 2012 pazartesi 

TMMOB  
İL KOORDİNASYON KURULU
MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ