Büro Tescil Belgesi

SERBEST ÇALIŞAN BÜROLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1- Serbest meslek defterinin o yıl için noter sayfasının fotokopisi
2- Mimarlar odasınca düzenlenen başvuru formunu şahsen doldurmuş olması
3-Üyelik aidatını ve büro tescil yenileme ücretini ücretinin ödenmiş olması
4- O yıl için mali kaydı
5- Vergi levhası fotokopisi

ADİ ORTAKLIKLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1- Serbest meslek defterinin o yıl için noter sayfasının fotokopisi
2- Mimarlar odasınca düzenlenen başvuru formunu şahsen doldurmuş olması
3- Üyelik aidatını ve büro tescil yenileme ücretini ücretinin ödenmiş olması
4- O yıl için mali kaydı
5- Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi
6- Vergi levhası fotokopisi

SEMAYE ŞİRKETİ ORTAĞI OLARAK SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1- Mimarın şirketteki hisse oranı, şirket sermayesinin ortaklara bölünmesi ile bulunacak paydan; ve aynı zamanda diğer ortaklarda ki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır.
2- Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ve  ticaret müdürlüğünden alınan ortaklık payını gösteren belge
3- Faaliyet belgesi
4- Sermaye şirketinin defterinin o yıl için onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması
5- Vergi levhası ve vergi dairesinden alınan şirketin onaylı mali kaydı
6- Mimarlar odasınca düzenlenen başvuru formunu şahsen doldurmuş olması
7- Üyelik aidatını ve büro tescil yenileme ücretini ücretinin ödenmiş olması

ODA HAKKINDA

Mimarlar Odası diğer meslek kuruluşları ve aydın çevrelerle birlikte ülke siyasal yaşantısının etkin bir öğesi olmuştur. Türkiye?deki siyasal gelişmeler içinde Mimarlar Odası kuruluşundan bu yana meslek alanının yanısıra genel konularda, ekonomik kalkınma, insan hakları ve demokratikleşme mücadelesinde görüş belirten ve çoğu zaman muhalefet işlevini yerine getiren bir konumda olmuştur.

İLETİŞİM

Telefon : 0 262 322 59 33 - 0 262 322 35 54

Faks : 0 262 324 40 53

Eposta : kocaeli@mimarlarodasi.org.tr

Adres : Ankara Cad.Ömeraga Mh.Nacigirginsoy Sok. TMMOB Binasi No.15 K.2