7. Dönem (2014-2016) İçin Görev Dağılımı
27 Mayıs, 2015.

Başkan Arsal Arısal
Başkan Yardımcısı Mehmet Kozcağız
Sekreter Üye Füsun Yılmaz
Sayman Üye TC Özlem Boncuk
Üye Burak Taşerimez
Üye TC Didem Erten Bilgiç
Üye Fatih Sıdalı

 

Bilgilerinize sunulur.