Fotoğraf Yarışması: KENT MERKEZİNİ YENİDEN KEŞFETMEK?
27 Mayıs, 2015.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Türk Fotoğraf Sanatı’na katkıda bulunmanın yanı sıra kent merkezlerinin geçmişten geleceğe taşıdığı süreklilik içindeki özgün değerlerin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, değişen yaşam pratiklerinin beraberinde getirdiği mekânsal ve sosyal sorunların tartışılması amaçlanmaktadır.