09 Nisan 2016 tarihli ve 29679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ.
12 Nisan, 2016.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150319-14.htm