2016 Yılı Ödenti ve Belge Harçları
19 Ocak, 2016.

Merkez Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2015 günü Ankara'da yapılan ve 44/20 no.lu ile 
1 Ocak 2016–31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi

  50,-TL

Yıllık üyelik ödentisi (12 x 22,-TL)

264,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

1800,-TL

Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

1800,-TL

Büro Tescil Belgesi ücreti

  500,-TL

Kimlik Kartı yenileme ücreti

   25,-TL

Üye tanıtma belgesi ücreti

   30,-TL

SM/SMB Mühürü ücreti

 100,-TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2015 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir.Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

 

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU