3. ULUSAL MİMARİ KORUMA VE UYGULAMA SEMPOZYUMU
31 Ağustos, 2015.

Özgün işlevi devam eden ya da yeniden işlevlendirilmiş koruma prjeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamalarının yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, Koruma Kurulu kararları ve KUDEB uygulamalarının tartışılarak değerlendirileceği 3. Ulusal Mimari Koruma ve Uygulama Sempozyumu 2-3 Ekim 2015 tarihlerinde, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde Tarihi Kurşunlu Külliyesinde gerçekleştirilecektir.