• 2ss2.jpg
  • 2ss1.jpg
6-7-8 MAYIS 2011 II.KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ!
19 Mayıs, 2015.

TMMOB KOCAELİ İL KOORDİNASYON KURULU

6-7-8 MAYIS 2011 II.KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ!

2007 yılında yapılan ilk kent sempozyumunda elde edilen kente dair tespitlerden yola çıkarak  2010 yılında II. Kent sempozyumunun hazırlıklarına başlanmıştır. Öncelikle, önceki sempozyum ve yaşanan 3 yıllık süreç değerlendirilmiş ve kentin baskın kimliği ve kent ekonomisinin itici gücü olan sanayinin önemi ile, yeni sempozyumda; “KAOTİK SANAYİ KENTİ” yerine  “YAŞANABİLİR SANAYİ KENTİ” ne ulaşmanın yollarının aranması planlanmıştır.

 

Sempozyuma hazırlanmak amacıyla, 9 ayrı başlıkta, farklı disiplinlerden toplam 70 TMMOB mensubunun katılımı ile çalışma komiteleri oluşturulmuştur. Komiteler kendi alanlarında yaptıkları çalışmalar sırasında, ilgili kurum kuruluş, sivil toplum örgütü, dernek bileşenlerinin katılımı ile büyümüş ve çalışma alanlarını  da genişletmişlerdir.

 

Aynı zamanda sempozyumun farklı katılımcılarının olması ve daha dinamik biçimlenmesi ve sempozyumun diğerlerinden farklı olarak “Kent Sempozyumu” olması, yani kentlileri bir araya getiren bir kent etkinliği olması nedeniyle her yaş grubu için etkinlikler, bir dizi yarışma ve sergi gerçekleştirilmiştir.

 

Bu etkinlikler kapsamında, sempozyuma hazırlık sürecinde ”Fotoğraf Yarışması” ve “İlk ve Orta Öğretimler Arası Öykü ve Karikatür Yarışmaları” ile çeşitli söyleşiler, paneller yapılmıştır.

 

Tüm bu hazırlık çalışmalarının ortaya çıkardığı birikim ile, 6-7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleşen sempozyumda; “ Maksimum fayda ile ortak aklın birlikteliğinde kente ve yaşama dair çözüm üretmek için”, yetkili idareler, bilim ve kent dostları bir araya gelmiş ve 9 oturum, 2 panel ile hem bilgi paylaşımı hem de sağlıklı yaşam için öneriler tartışılmıştır.

 

 

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak başarılı geçtiğini düşündüğümüz II. Kent Sempozyumunun kente çok ciddi katkı sunacağını düşündüğümüz sonuç bildirgesi hazırlık aşamasında olup, Haziran ayı içinde kent kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

TMMOB KOCAELİ İL KOORDİNASYON KURULU