8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
08 Mart, 2018.

8  MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

New York Eyaleti‘nde 8 Mart 1857 tarihinde, daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam talebiyle greve giden on binlerce dokuma işçisi kadına polis saldırmış ve 129 kadını fabrikaya kilitleyerek çıkan yangında hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuştur.  Böylece 8 Mart, kadının aklı, emeği, bedeni üzerindeki baskıya, sömürüye ve şiddete son vermek için, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin meşalesini yaktığı gün olarak tarihe geçmiştir.

Aradan geçen 161 yıla rağmen kadınlar tüm dünyada ve ülkemizde ayrımcılığa, eşitsizliğe, sömürüye karşı sosyal hak, adalet ve özgürlükler için mücadele etmeye devam ediyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde, aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam sorunları başta olmak üzere kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulamaların, yaşamı ve toplumsal gelişimi tehdit eder boyutlara ulaştığına tanık oluyoruz. Oysa  ki, ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesi, kadınların her alanda eşit yurttaş olabilmesine bağlıdır. Kadınların toplumsal yaşamda, ekonomik ve siyasi alanda daha şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe maruz kalması, sadece kadınların değil, ülkenin geleceğini düşünen herkesin sorunudur.  

Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara uygulanan sömürüye ve kadınların hayatın tüm alanlarında karşılaştıkları baskıya karşı yürütülen mücadeleyi simgeleyen Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınların karşı karşıya kaldıkları baskı ve şiddetin önlenmesinde öncelikli hedefin cinsiyet temelli eşitsiz yapıya karşı mücadele olduğunu vurguluyoruz.

Kadın cinayetleri, fiziksel- psikolojik şiddet, tacizler, iş gücüne ve istihdama katılımda yaşanılan engeller, ulusal, cinsel ve sınıfsal olarak yaşanılan sömürülere rağmen;  çalışan, üreten, yaşadığı topluma katkı sağlayan, erkek egemen dünyada var olma mücadelesi sürdüren tüm kadınlarımız için; 8 Mart'ın mücadele ruhuyla çıkılabileceğine olan inancımızla kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini selamlıyoruz...

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi 

9. Dönem Yönetim Kurulu