BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK ALANLARI
15 Mart, 2018.

 

 

Ankara: 15.03.2018

Sayı      : 04 /1878

 

TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE

(Genel Dağıtım)

                                                    

Konu: Bilirkişilik Uzmanlık alanları

 

Bilindiği üzere, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016 tarihinde ve Uygulama Yönetmeliği 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya konulmuştur.

 

Yönetmelikte TMMOB ve bağlı Odaları Bilirkişilik Temel Eğitimini veren kurumlar arasında yer almıştır. Bu kapsamda Odamızın 14 Şubesi ve 2 Temsilciliği Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek üzere gerekli izni almış ve eğitimlere başlamıştır.

Kanun gereği, Mimar unvanı ile bilirkişilik yapacak tüm meslektaşlarımızın Bilirkişilik Temel Eğitimini almaları ve uzmanlıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Müracaat eden üyelerimizin;

  • Odaya kayıtlı olmaları (kamu çalışanları hariç)
  • En az 5 yıl mesleki kıdem kazanmış olmaları,
  • Disiplin cezası almamış olmaları,
  • Eğitim başvurusunda aidat borcunun olmaması,
  • En az 1 alanda uzmanlık belgesine sahip olmaları ve bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmaları,
  • Bilirkişilik Temel Eğitimine katılmış ve sertifika almış olmaları gibi genel kriterlere uygunluk sağlaması önemlidir.

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 9 Mart 2018 tarihinde 2018 yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına ilişkin duyuru yayınlamış ve ekinde yapmış olduğumuz müracaatlarımız değerlendirilerek Bilirkişilik Temel ve alt uzmanlık alanları ve bu uzmanlık alanlarında başvuru için aranan nitelikleri yeniden yayınlamıştır.

 

Bilirkişilik yapmak üzere Bilirkişilik Temel Eğitimi için başvuruda bulunan meslektaşlarımız, tanımlanan uzmanlık alanlarından ( EK 1)  en az 1 birinde fiilen 5 yıl çalışması olması ve bu uzmanlık alanı için tanımlanan niteliklere ( EK 2)  sahip olması gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımızın mimarlar için tanımlanan uzmanlık alanlarında ve bu alanların niteliklerini bilerek Bilirkişilik müracaatlarını yapmaları için üyelerinize gerekli duyurunu yapılması hususunda bilgi edinilmesi ve gereği bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımla,

 

 

 

Sinan TÜTÜNCÜ

Genel Sekreter

 

EK 1: Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları 

EK 2:Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler 

 

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/ikincidonembilirkisilikbasvurularinailiskinduyuru-2018.html 

-Bu link üzerinden erişilebilir.

 

Dağıtım: Gereği için; Şubeler ve Temsilcilikler,   Bilgi için; SMGM

 

 

 

TMMOB Mimarlar Odasi Genel Merkezi

Chamber of Architects Section of UIA in TURKEY

Address : Konur Sokak 4/2 06650 Kizilay-Ankara TURKEY
Tel : +90 0 312 417 37 27
Fax: +90 0 312 418 03 61
web : http://www.mo.org.tr
e-mail : info@mo.org.tr