ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI PANELİ
19 Mayıs, 2015.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI" PANELİ
Elektrik Mühendisleri Odası ile

Enerji Verimliliği Paneli 24 Mayıs 2010 tarihinde KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti. 
  
Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Enerji Verimliliği Mevzuatı ve Uygulamaları paneli” nde; 
“Enerji yöneticiliği hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yetkili kuruluşlar, Enerji Verimliliği Kanunu’nun getirdikleri, Enerji Yöneticisi ve Eğitim-Etüt-Proje eğitimi ile sertifikalandırma işlemleri ve sektördeki uygulamalar” la ilgili bilgi verildi ve “bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit açısından sınıflandırılmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini düzenleyen ve mevzuat gündeminde bulunan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” üzerinde duruldu. Panele şubemiz adına katılan konuğumuz; İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi  Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz Binalarda Enerji Performansı Simülasyonu ve Binalarda Enerji Performanı sertifikasyonu hakkında bilgilendirmede bulundu.