• tarihi_bina-01-01.jpg
ETKİNLİKİZİ PLATFORMU
21 Eylül, 2016.

Etkinlikizi Platformu Amacı:

Giderek daha fazla yok olan kültürel ve kamusal ortaklık alanlarını yeniden kazanmayı ve kalıcı olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kamusal alanın toplumsal olarak nitelikli etkileşimini ve yeniden üretimini olanaklı kılarken dinamik, genç ve proje odaklı çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Ortak etkinlikler planlayan kurumların hem kendi üyeleri ve takipçileri için hem de ilgili toplumsal kesimler için mevcut atıllığı aşacak aktif, katılımcı ve paylaşımcı bir platform kurmayı amaçlamaktadır.
Kurucu Sivil Toplum Örgütleri:

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD)
Türk Mimar ve Mühendisler Odası (TMMOB)
Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi
Kamu Emekçileri Sendikası(KESK) – Eğitim Sen Kocaeli Şubesi
Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği (KKKD)

http://etkinlikizi.org/


http://etkinlikizi.org/tarihi-bina/