• kentkonseyleri2.jpg
  • kentkonseyleri1.jpg
KENT KONSEYLERİ ve KALKINMA AJANSLARI KONFERANSI
19 Mayıs, 2015.

13 ŞUBAT 2010 “KENT KONSEYLERİ” VE “KALKINMA AJANSLARI” KONFERANSI - Osman Aydın-Mücella Yapıcı


 

“Kent Konseylerinin ve Kalkınma Ajanslarının”  oluşum amacı, biçimlenişi ve çalışma süreci hakkında uzman konuklarımızca değerlendirmelerin yapılacağı ve hep birlikte tartışabileceğimiz bir etkinlik düzenlenmiştir..


 

KENT KONSEYLERİ

 

Türkiye için iyi bir örnek olan Antalya Kent Konseyi bağlamında; konseylerin yerel yönetimlere katılımcılık ilkesiyle olan ilişkisi, amacı ve çalışma biçimi 13 Şubat ‘ta Mimarlar Odası Kocaeli Şubesinde paylaşıldı.


 

KALKINMA AJANSLARI

 

Kalkınma Planları üzerinden yapılan sunumda; Bölge Kalkınma ajanslarının ilk olarak 2006 yılında ortaya çıktığı ve ulusal kalkınmadan çok bölgesel kalkınmayı hedeflediği üzerine bilgilendirme yapılarak olumlu olumsuz yönleri değerlendirildi.