MİMAR SİNAN'I SAYGIYLA ANIYORUZ
10 Nisan, 2017.

 

 

 

10.04.2016

 

MİMAR SİNAN I SAYGI İLE ANIYORUZ…

Mimar Sinan’ı ölümünün 429. yılında saygıyla anıyoruz..

Ürettiği ve bıraktığı eserler ile yalnızca bizim değil tüm dünyanın ortak değerlerinden biri olan Mimar Sinan, bu başarısını yalnızca yaşadığı döneme ve dönemin özelliklerine değil, kendi birikimine, analiz yeteneğine, bilgisine ve hepsinden önemlisi sürekli bir arayış çabası ile her seferinde yeni çözümlerin peşinde olmasına, kendini tekrardan kaçınmasına borçludur. Bu arayış çabasının sonucu olarak ortaya koyduğu eserler, günümüzde de yerini ve önemini koruyarak, kentlerimize, kentlerimizin mekân kurgusuna, teknolojinin ve geometrinin kusursuz kullanımına, yarattığı mekânlara, Mühendislik çözümlerine ve Mimarın toplumdaki yer ve önemine vurduğu damganın ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda bize hala yol göstermekte; bu yüce ustaya hayranlığımızı her seferinde yeniden artırmakta, saygımızın daha da çoğalmasına neden olmaktadır

Tabii ki Sinan’ı anlamamız ve değerini bilmemizin en önemli nedeninin Cumhuriyetimizin ve bizlere kazandırdığı değerlerin, bilimsel bakış açısının olduğunun bilincinde olarak!

Bu gün ise içinde bulunduğumuz koşullarda siyasetin kentlerimizin biçimlenmesinde, yapıların üretilmesindeki önceliklerine bakıldığında, bilimselliğin, uzmanlığın göz ardı edilmesinin yarattığı sonuçları üzülerek izliyoruz. Kaybedilen  yeşil alanlar, kontrolsüz büyüyen ve yaşanamayan, kimliksiz, niteliksiz, taklit yapılarla dolan kentler. Osmanlı- Selçuklu denilerek kültürel,bilimsel ve teknolojik  açıdan temeli olmayan yoz beğeninin hakim kılınması ,  acımasızca yıkılan cumhuriyet dönemi yapıları ve hepsinin özünde yıkılmak için hedef alınan Cumhuriyetimizin temelleri.

Böyle bir ortamda tüm bilgisini, birikimini, çabasını, enerjisini, mesleğinin değerlerini, saygınlığınıkorumak için harcamak zorunda bırakılan ya da var olabilmek için tüm bunları göz ardı etmek durumu ile karşı karşıya kalan bir meslek gurubu mensupları olarak biz Mimarlar, Cumhuriyetimizin ve Atamızın ilkelerinin yol göstericiliğinin izinde, sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu yineliyor,  büyük ustanın ve eserlerinin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

 

Saygılarımızla

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi