Seka Tarihini Yaşatma Projesi
19 Mayıs, 2015.

Seka Projesi ile 2008 Kasım ayında Kartepe’de yapılan “Endüstriyel Mirasın Değerlendirilmesi” panelinin devamı olan “Seka Tarihini Yaşatma Projesi” konulu Sekalılar Derneği ve İZEYAP tarafından düzenlenen panel, 29 Ocak Cumartesi günü 14.00 -16.30 saatleri arasında TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Bina’da yapılacaktır. 


Panel Programı                                                                        :

Seka  Tarihinin Korunması- 
        Yard.Doç.Dr.  Gül Köksal /  Proje Danışmanı, KOÜ –MTF

Seka Endüstriyel Mirasının Değerlendirilmesi – 
        Engin Gençoğulları / SEKA Genel Müdür Yard.

Seka’da Arkeolojik Miras ve Değerlendirilmesi- 
        Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross / KOÜ Arkeoloji Bölümü

Sekada Kıyı Kent İlişkisi – 
        Yard.Doc.Dr. Murat Uluğ/KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 
Sunumlar                                                                                :

Seka’nın Öyküsü
        Yard.Doc. Dr. Gülten DURSUN, Yar. Doc. Dr. Hakan KOÇAK, Yard. 
        Doc. Dr. Mehmet SARIOĞLU / Kocaeli Üniversitesi, 
        Av. Murat ÖZVERİ, TMMOB Makine Mühendisleri Odası.

Kültürel İşlevlendirme
        Gülay BURHAN, Taner BÜYÜKARMAN, Sevim IŞIK, Ragıp SAVAŞ, Hakkı BONCUK, 
        Kocaeli Kültür Kolektifi
        SEKALILAR Derneği Başkanı  Münir Savaşlıoğlu
        İZEYAP Derneği Başkanı  Ahmet Akgüner