Ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 2018 Yılı Asgari Ücreti belirlendi .
19 Aralık, 2017.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ve TMMOB Ana Yönetmeliğinde uyarınca TMMOB Yönetim Kurulu her yıl; mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık asgari ücret belirlemektedir.

 

Bu çerçevede; TMMOB Yönetim Kurulu 09 Aralık 2017 tarihli 44.Dönem 24 No.lu Toplantısında;

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2018 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 3750 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,”

kararını vermiştir.