Mesleki Denetim Nedir?

Mesleki Denetim, Mimarlar Odası'na kayıtlı tüm mimarların TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca, tüm serbest mimarlık hizmetlerini ilgili belgelerle birlikte Mimarlar Odası Mesleki Denetim birimine sunması, onaylatması ve kayıt altına alması anlamına gelir. 

Yasal Dayanağı Nedir?

Mesleki Denetim, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'ne göre her mimarın sorumluluğudur. Bu sorumluluk, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Odası mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.

Hangi Evraklar Gerekiyor?

 1. Yapı Tanıtım Formunun projeye uygun olarak doldurulması, (Yapı tanıtım formunu indirmek için tıklayınız.)
 2. Projenin kayıt altına alınabilmesi için gerekli evrakların çıktı olarak hazırlanması,
  • Tapu
  • İmar durumu
  • Aplikasyon Krokisi
  • Plankote
  • Mimari Proje (2007 ve öncesi .dwg formatında)
 3. Mimari projenin dwg formatında iletisim@komimod.org veya denetim@komimod.org adresine e-posta yoluyla, Yapı Tanıtım Formu ve belgelerin çıktı olarak odaya ulaştırılarak başvuru yapılması, (Evraklar çıktı olarak teslim edilmelidir, evrak fotoğrafları üzerinden işlem yapılamamaktadır.)

Projeler Mesleki Denetim Biriminde Uzun Süre Bekleyecek Mi?

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'ne göre eksiksiz başvuru sonrası işlemin maksimum 15 gün içinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Şube çalışmaları kapsamında Mesleki Denetim işleminin 3 iş günü içinde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

Proje Sürecinin Hangi Aşamasında Mesleki Denetim Yaptırılması Gerekiyor?

Mesleki Denetim, üyelerin sicillerinin tutulması ve mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır. Projelerin Yapı Ruhsat tarihinden önce kayıt altına alınması gerekmektedir. İşlem kolaylığı için idarelerin ön onayı sonrasında mesleki denetim birimine başvurulması önerilmektedir.

Projelerin Mesleki Denetime Getirilmemesi Durumunda Ne Olur?

Mesleki Denetim, yönetmelik kapsamında serbest mimarlık yapan tüm üyelerin sorumluluğudur. Üye, bu sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu'na sevk edilebilir ve Onur Kurulu'ndan ceza alabilir. 

Yapı Ruhsatı Alan Projeler Yıl Sonuna Kadar Mesleki Denetim Birimine Getirilerek Kayıt Alına Alınabilir Mİ?

Projelerin Yapı Ruhsatı çıkmadan önce oda tarafından görülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. 

1 Nisan Öncesinde Mimari Onay Alan Ancak Yapı Ruhsatı Sonra Çıkan Projeler Uygulamaya Dahil Mi?

Yapı Ruhsatında yer alan Mimari Onay Tarihi veya Yapı Ruhsatına esas Mimari Projenin kapak sayfasında yer alan onay tarihi 1 Nisan 2021 tarihinden önce olan projeler, UYDS sistemi üzerinden YİBF girişi yapılan ve dağıtım tarihi 1 Nisan öncesi olan projeler istisna kapsamında tutulmuştur. Bu durumun ilgili evrak ile belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Mesleki Denetim Ücretli Mi?

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

Mimarlar Odasının görev, yetki ve sorumlulukları 
Madde 16 —
g) (Ek - R.G.: 06.02.2010 - 27485 / m.11) “Mimarlar Odası, mesleki denetim hizmeti karşılığında alınacak maktu mesleki denetim bedellerini her yıl yayımlayarak, iletişim organlarıyla duyurur”. 

2021 yılı için bu bedel TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından 300 ₺ olarak belirlenmiştir.