Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı kanunun 10. Maddesi Onbeşinci fıkrası uyarınca üyelerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan üyelik ödentisi borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır. 

Aidat borçlarını yapılandırmak isteyen meslektaşlarımızın 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurmaları halinde birikmiş aidat borçlarına gecikme zammı uygulanmayacaktır. 

Yapılandırma için dilekçe örneği Yayınlar bölümündeki Teknik dökümanlarda yer almaktadır. 

Paylaş: