Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

 • Diploma veya diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin aslı (*)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir)
 • Kayıt ücreti: 2019 yılı için 60 TL.
 • *Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının ya okuldan alınmış 2 adet ıslak imzalı aslı gibidir onaylı örneği ya da noterden alınmış iki adet ıslak imzalı örneği gerekmektedir.
 • -Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

(Yönetmelik gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlerin aidatları düşülmektedir. Bu düşümler mezunların E-Devlet üzerinden SGK sistemindeki verileri esas alınarak hesaplandığından, başvuru esnasında E-DEVLET şifresine sahip olunması gerekmektedir.)

AİDAT YILLARI AİDAT ASIL OLAN
1993 0,24
1994 0,6
1995 1,2
1996 2,4
1997 3
1998 4,8
1999 9,6
2000 18
2001 30
2002 48
2003 72
2004 78
2005 84
2006 96
2007 114
2008 120
2009 132
2010 132
2011 144
2012 144
2013 180
2014 300
2015 300
2016 300
2017 300
2018 300

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
 • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
 • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili) ** : Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Ünevirsite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

2019 Yılı Aidat ve Belge Harçları

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2018 tarihli ve 46/11 sayılı kararı ile 1 Ocak 2019–31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 • İlk kayıt ödentisi, 60,- TL
 • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL), 300,- TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 2.500,- TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi, 2500,- TL
 • Büro Tescil Belgesi ücret, 600,- TL
 • SM / SMB mühürü ücreti, 100,- TL
 • Kimlik kartı yenileme ücreti, 30,- TL
 • Üye tanıtım belgesi ücreti, 30,- TL
 • Şantiye şefliği belgesi ücreti, 50,- TL
 • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti, 50,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir. Ayrıca,
Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2019 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.