Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

Mimarlar Odası Mevzuatı

# Dosya Adı Link
6235 Sayılı Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
3458 Sayılı Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun
Mimarlar Odası MevzuatıMimarlar Odası Ana Yönetmeliği
Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği
Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği
Mesleki Denetimde Çed Yönetmeliği
Mesleki Ve Bilimsel Çalışma Kurulları Yönetmeliği
Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yönetmeliği
Onur Kurulu Yönetmeliği
İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği
Komiteler Yönetmeliği
Mali İşler Yönetmeliği
Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği
Öğrenci Üyelik Yönetmeliği
Tmmob Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği
Ulusal Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği
ŞARTNAMELER
# Dosya Adı Link
Tmmob Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri 2013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi
Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi
Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi Ve En
Az Bedel Tarifesi
Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel
Tarifesi
Şantiye Şefliği Hizmetleri Şartnamesi
BELGELER
# Dosya Adı Link
Serbest Mimarlık Hizmetleri Tescil Ve Tescil Yenileme Belgesi Başvuru Formu
Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu
(Smhu Ve Md Yön. Madde 10. Ücretli Çalışan Mimarlar İçin)
Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu(Smhu Ve Md Yön. Md. 11ve 12 – Kamu
Kurumu Personeli Ve Ünv. Döner Sermaye Mimarları İçin)
Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi Başvuru Formu(Smhu Ve Md Yön. Md.13. Mimarın Kendine
Özel Proje Çalışması İçin.)
Muvafakatname Örneği
İlan Örneği
Taahhütname Örneği
Mesleki Denetim Kontrol Föyü
Ücretli Mimar Tip Sözleşmesi