Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

2020 Yılı Aidat ve Belge Harçları

Merkez Yönetim Kurulu’nun 6 Aralık 2019 tarihli ve 46/24 sayılı kararı ile 1 Ocak 2020–31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlenmiştir:

İlk kayıt ödentisi 100,-TL
Yıllık üyelik ödentisi 360,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 3000,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 3000,-TL
Büro Tescil Belgesi ücreti 750,-TL
SM/SMB mührü ücreti 125,-TL
Kimlik Kartı yenileme ücreti 50,-TL
Üye tanıtma belgesi ücreti 50,-TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 50,-TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 50,-TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.
Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.
Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,

b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,

c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar. Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2020 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.