Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

ŞANTİYE ŞEFLERİ SAHAYA

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı. Kağıt üstünde şantiye şefliği üstlenilmesiin önüne geçilen değişiklikler 18.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği ile birlikte; - Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı; a) 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi, b) 4.500 m²’yi geçmeyen üç işi, c) 7.500 m²’yi geçmeyen iki işi, üstlenebilecek. - Şantiye Şefi, inşaatta çalışan ustalara ait belgeleri şantiye dosyasında bulundurmak zorunda olacak. - Şantiye Şefi şantiyede yürütülen faaliyetleri e-Şantiye Şefi sisteminde kayıt altına alacak. - Şantiye şefinin görevlerini yerine getirmediğinin ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğunun tespiti halinde cezalandırılması mümkün olacak. Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-1.htm

Paylaş: