Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

ŞANTİYE ŞEFLERİ ŞANTİYEDE SİGORTALI OLACAK!

18.11.2022 tarihinde yürürlüğe giren Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik sonrasında TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından kurumların uygulamaya geçmesi hususunda yazı gönderildi.

Şube talebi doğrultusunda; 

- Şantiye Şefinin ilgili şantiyenin SGK kayıtlarında Şantiye Şefi sigorta kodu ile sigortalandığının belgelendirilerek Yapı Kullanma İzin Belgesi verilirken talep edilmesi,

- Şantiye şeflerinin üye kimlik kartının odadan alınacak mesleki kısıtlılığının bulunmadığına dair belge yerine kullanılmaması, 

- Yönetmeliğin eki olan güncel taahhütname yerine başkaca veya geçmiş taahhütnamelerin kullanılmaması,

- Diğer adres olarak gösterilen ve asıl yerleşim yeri olmayan adresler üzerinden Şantiye Şefliği üstlenmesinin önüne geçilmesi,

- Yapım işindeki imalat oranları dikkate alınarak şantiye şefliğinin üstlenilmesinin sağlanması,

- Şantiye şefinin başka bir işte tam zamanlı çalışmadığını e-Devlet üzerinden barkodlu belge olarak alacağı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmesi,

İdareler ve Yapı Denetim Kuruluşları tarafından denetlenecek. 

ŞANTİYE ŞEFLERİ SAHADA!

Paylaş: