Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

%100 Mesleki Denetim Başladı

Yapı Ruhsatına esas Mimari projeler 1 Nisan 2021 tarihinden sonra Mimarlar Odası tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınacaktır. Mesleki Denetim Uygulaması ile mesleki kazanımların artırılması, haksız rekabet ortamının giderilmesi, imzacı mimarların engellenmesi hedeflenmektedir.

En çok merak edilen

Sıkça Sorulan Sorular

Aradığınız sorunun cevabı aşağıda yer almıyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Mesleki Denetim, Mimarlar Odası'na kayıtlı tüm mimarların TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca, tüm serbest mimarlık hizmetlerini ilgili belgelerle birlikte Mimarlar Odası Mesleki Denetim birimine sunması, onaylatması ve kayıt altına alması anlamına gelir.

Mesleki Denetim, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'ne göre her mimarın sorumluluğudur. Bu sorumluluk, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Odası mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.

  • Yapı Tanıtım Formunun projeye uygun olarak doldurulması, (Yapı tanıtım formunu indirmek için tıklayınız.)
  • Projenin kayıt altına alınabilmesi için gerekli evraklar, Tapu - İmar durumu - Aplikasyon Krokisi - Plankote - Mimari Proje (2007 ve öncesi .dwg formatında)
  • Mimari proje(dwg), Belgeler(Taranarak) ve Yapı Tanırım Formu(excel) dijital olarak denetim@komimod.org adresine e-posta yoluyla odaya ulaştırılarak başvuru yapılması,

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği'ne göre eksiksiz başvuru sonrası işlemin maksimum 15 gün içinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Şube çalışmaları kapsamında Mesleki Denetim işleminin 3 iş günü içinde sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Mesleki Denetim, üyelerin sicillerinin tutulması ve mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır. Projelerin Yapı Ruhsat tarihinden önce kayıt altına alınması gerekmektedir. İşlem kolaylığı için idarelerin ön onayı sonrasında mesleki denetim birimine başvurulması önerilmektedir.

Mesleki Denetim, yönetmelik kapsamında serbest mimarlık yapan tüm üyelerin sorumluluğudur. Üye, bu sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu'na sevk edilebilir ve Onur Kurulu'ndan ceza alabilir.

Projelerin Yapı Ruhsatı çıkmadan önce oda tarafından görülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Birimlerinin, Serbest Mimarlık yapan üyelerine mesleki denetimsiz projeleri ile ilgili bildirim yapma yükümlülüğü yoktur. Üyeler, devam eden işlerini Yapı Ruhsat tarihinden önce Mimarlar Odası Mesleki Denetim biriminde kayıt altına aldırmalıdırlar. Üyenin bu sorumluluğu, Mimarlar Odası bildirimde bulunmadığında ortadan kalkmaz.

Yapı Ruhsatında yer alan Mimari Onay Tarihi veya Yapı Ruhsatına esas Mimari Projenin kapak sayfasında yer alan onay tarihi 1 Nisan 2021 tarihinden önce olan projeler, UYDS sistemi üzerinden YİBF girişi yapılan ve dağıtım tarihi 1 Nisan öncesi olan projeler istisna kapsamında tutulmuştur. Bu durumun ilgili evrak ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği Mimarlar Odasının görev, yetki ve sorumlulukları Madde 16 — g) (Ek - R.G.: 06.02.2010 - 27485 / m.11) “Mimarlar Odası, mesleki denetim hizmeti karşılığında alınacak maktu mesleki denetim bedellerini her yıl yayımlayarak, iletişim organlarıyla duyurur”. 2022 yılı için bu bedel TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından 350 ₺ olarak belirlenmiştir.