Mesleki Denetim Başvuru

Mimari Hizmet Bedeli

Mevzuat

Tescilli Bürolar

Kariyer

Yarışmalar

Anlaşmalı Kurumlar

SMGM

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMAR ASGARİ ÜCRETİ HAKKINDA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ücretli çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları için her yıl belirlediği asgari ücret REKABET KURULU’nun açtığı dava ile iptal edilmiştir.

TMMOB tarafından temyiz edilen davada DANIŞTAY Rekabet Kurulu lehine karar vererek TMMOB’nin ücretli çalışanlara ait asgari ücret belirlemesine dair yönetmeliklerini iptal etmiştir.

Alınan yargı kararları sebebiyle ücretli çalışan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının asgari ücreti açıklanamamaktadır.

*2012 yılında SGK ile TMMOB arasında imzalanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına ilişkin “Asgari Ücret Protokolü” 2017 yılında SGK tarafından tek taraflı feshedilmişti.

Paylaş: